Composteren en kringlooptechnieken                                Terug naar  hoofdpagina


Wat te doen met afval ?

De tijd ligt al lang achter ons dat alles wat we niet meer nodig hebben gewoonweg op de vuilnisbelt terechtkomt. Gelukkig werden er door de overheid initiatieven genomen om de vervuiling van de natuur terug te dringen en om afval om te zetten in nuttige grondstof.
Maar uiteindelijk moeten we het zelf doen en laat ons daarom eens kijken welke mogelijkheden er zijn.

Afval sorteren is nuttig, maar het moet correct gebeuren. De intercommunale afvalmaatschappij ILvA  komt ons daarin al een eind tegemoet door de gratis ophaling van papier, karton en glas. ILvA organiseert ook, maar dan betalend,  de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) via de groene containers.  Via de blauwe PMD-zakken (blik, petflessen en drankkartons) en de gele zakken (restafval) en de ophaling van grof huisvuil maakt de intercommunale  de cirkel van de ophaling rond. Tip : druk petflessen en drankkarton goed samen vooraleer ze in de PMD-zak te deponeren, dan kan er meer in.

Gebruik maken van het containerpark is eveneens betalend, maar daar kan je heel wat meer kwijt : papier, karton, glas, afgedankte electrische toestellen, piepschuim, batterijen, steenpuin, hout, metalen, asbest en groenafval, om de meest courante op te sommen.
 Per jaar mag je 100 kg gratis deponeren.

Pas interessant wordt het wanneer je “afval” zelf kan verwerken tot nuttige grondstof. Dit doe je door te composteren of door andere kringlooptechnieken toe te passen.

Kringlooptuinieren

Daarnet hebben we het gehad over afvalophaling  en –verwerking door ILvA.

Pas interessant wordt het wanneer je “afval” zelf kan verwerken tot nuttige grondstof. Dit doe je door te composteren of door andere kringlooptechnieken toe te passen.

Wat kan zoal ?

Mulchmaaien  bestaat erin dat het gras wordt gemaaid en zodanig versnipperd dat het tussen de grassprietjes wordt verspreid. Een moderne grasmachine is erop voorzien dat hij kan omgebouwd worden tot mulchmaaier. Een probleem is dat het gras niet te lang mag zijn en droog moet gemaaid worden.
Snoeiafval versnipperen of hakselen en uitstrooien tussen beplanting of rijen groenten wordt ook “mulchen” genoemd. Het is nuttig in allerlei opzichten, omdat je op die manier een zekere hoeveelheid kwijt kan en omdat het nieuw bodemleven doet ontstaan. Bovendien beschermt het de grond tegen uitdrogen en slagregen.
Heb je kippen of ander pluimvee dan kan je daar tafelrestjes zoals brood, gekookte aardappelen en  groenten kwijt, echter nooit in compostvat of –bak.
Composteren is een techniek die reeds enige tijd wordt toegepast. Wat heb je nodig ? Om te composteren kan je werken met een vat, een bak of een zelfgemaakte hoop. Bij de aankoop van een vat voorziet de stad Geraardsbergen een premie, maar je kan de GFT-bak – indien je deze niet gebruikt – gratis omruilen bij ILvA.
Een bak is ook in de handel verkrijgbaar en er is eveneens een premie van de stad voorzien, maar met  4 paletten kan je zelf een prima compostbak in elkaar timmeren.
Voor het aanleggen van een hoop heb je gewoon ruimte nodig.
Wat hoort er zeker in thuis ? Snoeiafval, groenten- en fruitafval, uitwerpselen van planteneters, stro, gehakseld hout, verwelkte bloemen, gazonmaaisel, theezakjes en koffie, en onkruid dat geen zaden bevat en andere.
Wat is te mijden ? Bereid voedsel, vleesresten, kattenbakvulling, aarde, houtskool, steen, gebak, mosselschelpen, pluimen, plastiek, de inhoud van de stofzuigerzak, uitwerpselen van vleeseters. Ook hier beperken wij ons tot de voornaamste.
Het is niet nodig zogenaamde compostversnellers te gebruiken, de natuur zorgt er zelf voor.
Dat compost stinkt is een fabeltje, het geurt gewoon naar bosgrond. Zit er toch een reukje aan, dan is er iets mis met de samenstelling of is de vochtigheidsgraad te hoog.

Kringlooptechnieken zijn er dus op gericht afval te vermijden of nuttig te gebruiken.
Dit is niet alleen milieuvriendelijk, het zorgt voor extra voeding voor de bodem en het bespaart aan wie ze toepast ook een groot aantal huisvuilzakken of GFT-bakken per jaar.

Bron : eigen publicatie   Dorpsraad