V a r i a                                                                                                                                                                           terug naar hoofpagina

Over deze webpagina...                         
                                                             


Naast het 4-maandelijks tijdschriftje " 't Houteklopje" werd meteen bij de oprichting van de Dorpsraad beslist ook een webpagina in het leven te roepen, speciaal voor bewoners van Grimminge (en andere geïnteresseerden) die toegang hebben tot het internet.
Het gaat hier over 2 totaal verschillende media die uiteindelijk hetzelfde doel hebben : de bewoners van Grimminge informeren en hen de mogelijkheid geven in contact te treden met de Dorpsraad om een probleem of voorstel door te geven aan het stadsbestuur.
Enerzijds is het krantje een communicatiemiddel dat viermaandelijks verschijnt, afgedrukt op papier, dat je naar believen kan herlezen en doorgeven; het wordt in alle brievenbussen van het dorp bedeeld.
Anderzijds is er de webpagina, enkel toegankelijk voor internetgebruikers. Dit medium kan als het ware dagelijks vernieuwd en aangevuld worden.

Contact opnemen met de Dorpsraad kan ook door één of meer bestuursleden aan te spreken :  op deze webpagina en ook in het krantje vindt u hun adressen en telefoonnummers terug.

Tot uw dienst !