Voor u gelezen in de pers                                                                                                              Terug naar hoofdpagina
Nieuwe gemeenteraad
Klompenmakerij Steenhoudt
Suskewiet
Vossenjacht - minister Schauvliege
Korting gemeentebelasting
Wateroverlastsubsidie
Veilig fietsen door Geraardsbergen
Gemeentehuis Grimminge beschermd

Wederopbouw van de Juffrouwkapel
Vergadering Dorpsbelangen in de Helix
Lembosstraat - moord ?
Denderbekken


VRT - De Redactie - 13 januari 2014
Vlaanderen investeert per kilometer bevaarbare waterweg zowat 4600 euro minder dan WalloniŽ. En het verschil groeit nog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse en Waalse overheid die de VRT-redactie kon inkijken. Luc Pauwels ging kijken in het Denderbekken, dat drie jaar na de zware overstromingen nog altijd nauwelijks gemoderniseerd is.

Vlaanderen verhoogde de afgelopen drie jaar zijn budgetten met ruim 13,6 procent: van 220,4 miljoen euro voor 1354 kilometer waterwegen in 2011 naar 250,4 miljoen in 2013.

Maar WalloniŽ deed er ruim 20 procent bij: van 70,8 miljoen euro voor 451 kilometer bevaarbare waterwegen in 2011 naar 85,5 miljoen vorig jaar. In WalloniŽ gaat er dus omgerekend meer geld -4600 euro per kilometer- naar de bevaarbare waterlopen dan in Vlaanderen.

Technologie uit de negentiende eeuw

De Vlaamse investeringsbudgetten blijven ook dikwijls hangen in procedureslagen. Zo is ruim drie jaar na de zware overstromingen in het Denderbekken de uitrusting van de rivier nauwelijks aangepakt.

De zes sluizen en stuwen tussen Geraardsbergen en Aalst blijven werken met technologie uit de negentiende eeuw.

Nochtans had minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) in 2011 beloofd om de complexen in Geraardsbergen en Aalst tegen 2012 te moderniseren. Maar hoewel het budget voor de Dender bijna 20 maal hoger is dan in 2011 (van 350.000 euro in 2011 naar 6,23 miljoen vorig jaar) is er in Geraardsbergen en Aalst nog niets veranderd.

Ook aan de versterking van de dijken is nog veel werk. Drie jaar na de feiten is ťťn dijk in Overboelare bij Geraardsbergen over een lengte van 400 meter verhoogd met een rij zandzakjes. De dijken in de zwaar getroffen wijk aanpakken zal nog jaren duren. Wel werden er onlangs waterkeringsmuren geplaatst tussen Denderleeuw en Geraardsbergen.

Crevits hoopt dat ze dit jaar echt kan starten met de werkzaamheden in Aalst en Geraardsbergen.

terug

Het Nieuwsblad - 25 november 2013

GRIMMINGE - Aan een weiland in Grimminge is zaterdag het lichaam gevonden van een vrouw. Volgens de politie en het parket gaat het niet om moord.

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt in een modderige veldwegel langs een weiland aan de Lembosstraat in Grimminge. De Lembosstraat vormt de verbinding tussen de Raspaillebosstraat en de Kakelenberg en bevindt zich net buiten het dorpscentrum.

De politie voerde zaterdag een eerste onderzoek uit en kon de vrouw aan de hand van documenten die ze bij zich had identificeren.

Het gaat om een vrouw van 36 uit de regio Geraardsbergen.

De politie beschouwde de zaak als een verdacht overlijden en het parket van Oudenaarde werd ingeschakeld. Een team van het lab en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Omdat het lichaam zich in een zeer modderige strook bevond, werd het niet verder ter plaatse onderzocht. Het lichaam werd door het parket in beslag genomen en weggevoerd voor autopsie.

De resultaten van de lijkschouwing worden vandaag verwacht.

Uit de eerste vaststellingen van politie en parket blijkt intussen wel dat het overlijden geen gevolg zou zijn van een geweldpleging.

Geen sporen van geweld

Er werden namelijk geen sporen teruggevonden op het lichaam die wijzen op een gewelddadige doodsoorzaak.

De autopsie en verder onderzoek van de omstandigheden waarin de vrouw in de Lembosstraat verzeilde, moeten nu uitwijzen of het om een wanhoopsdaad gaat ofwel dat de vrouw om nog onbekende reden in het weiland gesukkeld zou zijn en daar door onderkoeling overleden zou zijn.

Tot zolang wordt de zaak door het parket van Oudenaarde als een verdacht overlijden beschouwd, maar moord wordt in de huidige stand van het onderzoek uitgesloten.

terug

Het Nieuwsblad - 5 juli 2013

GERAARDSBERGEN - De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is een nieuwe vzw met als doel Oost-Vlaamse bewonersplatformen uit landelijk gebied samen te brengen, te ondersteunen, te inspireren en te informeren. Er was een startmoment in De Helix in Grimminge.

Een eerste contactmoment georganiseerd door deze vzw vond plaats in De Helix in Grimminge. Luc David, voorzitter van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, sprak over het ontstaan en de doelstellingen van de vzw.

Burgemeester Guido De Padt was ook aanwezig. Hij moedigt dergelijke initiatieven aan en beschreef de samenwerking tussen de stad en de vijf officiŽle bewonersplatformen van Geraardsbergen. Hij stelde ook Steff De Vos voor, participatieambtenaar en coŲrdinator tussen het stadsbestuur en de bewonersplatformen die men ook wel dorpsraden noemt.

De voorzitter van de dorpsraad van Grimminge, Herman Capiau, sprak tijdens de startvergadering over het thema ‘trage wegen’ en gaf uitleg over het Houtekloppad in Grimminge.

Naar boven

Vernield Iffraken in oude glorie herrezen(Het Nieuwsblad)
MOERBEKE - Veertig vrijwilligers hebben samen zo’n duizend uur gewerkt om de Juffrouwkapel in het Raspaillebos in Moerbeke, ook gekend als 't Iffraken, te restaureren. Zondag werd de vernieuwde kapel onder ruime belangstelling ingewijd.

Het Raspaillebos is een oord vol sterke verhalen en wonderbaarlijke legenden en daar maakt 't Iffraken onlosmakelijk deel van uit. Het bos bood tijdens de middeleeuwen onderdak aan de Varkens van het Raspaillebos, een zootje ongeregeld dat er ging schuilen na plundertochten. Ook rovershoofdman Jan De Lichte zocht beschutting in het dichte woud.

In de tweede helft van de 19de eeuw werd in het bos nabij een bron een kapelletje gebouwd, toegewijd aan de heilige Apollonia. Wie van stekende tandpijn verlost wilde worden, ging er langs voor een schietgebedje. Die locatie zou overigens ooit als Keltische cultusplaats dienst hebben gedaan. Veel mystiek dus rond het kapelletje, maar aan het mooie verhaaltje kwam begin vorig jaar een einde.

‘Toen deden vandalen de sterk vervallen kapel helemaal instorten’, zegt Koen Steenhoudt van Natuurpunt Boven-Dender. Deze vereniging beheert het beschermde landschap van het Raspaillebos en had eerder al plannen om het gebedshuisje te restaureren. Door de vernieling van het gammele gebouwtje kwamen de plannen voor herstelling in een stroomversnelling terecht.

Begin dit jaar werd begonnen met de restauratie. Na duizend manuren gepresteerd door veertig vrijwilligers mag het resultaat gezien worden. Het Iffraken is in haar volle glorie herrezen. Een project dat ook op de goedkeuring kan rekenen van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V).

 

terug
Nieuwe gemeenteraad

GERAARDSBERGEN - Open VLD en CD&V Geraardsbergen, die vanaf januari samen Geraardsbergen zullen besturen, hebben intussen de schepenambten en bevoegdheden verdeeld. In het nieuwe schepencollege zijn de vrouwen in de meerderheid.

De rooms-blauwe coalitie komt er na drie legislaturen waarbij SP.A en Open VLD samen bestuurden. Het nieuwe schepencollege wordt geleid door burgemeester Guido De Padt (Open VLD) en is samengesteld uit vijf schepenen van Open VLD. CD&V levert twee schepenen en de OCMW-voorzitter.

De Padt wordt verantwoordelijk voor onder meer Veiligheid, Drugsbeleid en integratie. Erwin Franceus (Open VLD) gaat Openbare Werken, Stadspatrimonium en Mobiliteit beheren. Kristin Vangeyte (Open VLD) wordt schepen voor Toerisme, Erfgoed en Cultuur. Voor Martine Duwyn (Open VLD) is onder meer Milieu en Stedenbouw weggelegd. Fernard Van Trimpont (CD&V) is schepen van Jeugd en Onderwijs en partijgenote Veerle Mertens zorgt voor de Stadscommunicatie en Administratieve Vereenvoudiging.

Ann Panis (Open VLD) blijft op post als schepen van FinanciŽn, haar partijgenote Vťronique Fontaine wordt verantwoordelijk voor het economisch beleid, Ruimtelijke Ordening en Sport. David Larmuseau (CD&V) wordt aangesteld tot voorzitter van het OCMW en als toegevoegd schepen krijgt hij Welzijn en Sociale Zaken als bevoegdheden.

‘Totale consensus’

In het nieuwe schepencollege zijn de vrouwen in de meerderheid en bovendien zijn er heel wat nieuwe gezichten. De verdeling van de bevoegdheden komt er volgens De Padt heel snel al na de verkiezingen en ‘in totale consensus’. Volgens de burgemeester is die snelle toewijzing van de verantwoordelijkheden een voordeel. Zo kunnen de nieuwe schepenen zich nu al inwerken zodat ze bij de start van de legislatuur goed voorbereid zijn. De komende weken wordt door de rooms-blauwe coalitie het beleidsprogramma voor de komende zes jaar geschreven.

 

TerugGERAARDSBERGEN - Klompenmaker Paul Steenhoudt zet zijn activiteit stop. Meteen het einde van bijna een eeuw 'kloefen' maken in Grimminge. Een ambacht dat de familie Steenhoudt met hart en ziel heeft uitgevoerd en waarvan ze nu met pijn in het hart afscheid neemt.

In het werkhuis aan de Klakvijverstraat, waar het ooit gonsde van de activiteiten, is het nu akelig leeg en stil. De machines zijn verkocht, er is geen klomp meer te zien. Gedaan met de ambachtelijke productie van 'ovekens' of 'kloefen', zoals de klompen in de volksmond heten. Het einde van bijna een eeuw klompenmakerij in Grimminge.

De activiteit werd opgestart in de boerderij Steenhoudt in 1914. 'Er werden toen klompen gemaakt voor de buurt. Maar de activiteit deinde uit en vanaf 1929 werden er ook machines ingeschakeld', weet Kathleen Steenhoudt, dochter van klompenmaker Paul. De man is er intussen mee gestopt en opvolging is er niet meer.

'Het was een zware stiel, ook al werden er machines ingezet om klompen te vervaardigen uit de blokken wilgenhout. We produceerden vooral voor Nederland. En in BelgiŽ werden onze kloefen als stevig schoeisel gebruikt door arbeiders uit onder meer de hoogovens en de bouw. Maar door de striktere reglementering mogen die nog enkel veiligheidsschoenen dragen.'

In het atelier werden ook orthopedische schoenen vervaardigd met een houten zool, bestemd voor medewerkers uit ziekenhuizen en horeca. 'Maar de toekomst van de kloef lijkt vooral in de folkloresector te liggen, je kan er niet echt meer van leven. Ook het aanbod aan wilgenhout, het basisproduct voor de klompen, is te klein.'

Zelf heeft dochter Kathleen vele jaren samen met vader Paul klompen gedraaid. 'Een mooie stiel maar nu mijn vader is gestopt, ga ik het niet alleen voortzetten, ik heb al een andere beroepskeuze gemaakt en ben nu buschauffeur.'

Er zat dan ook niets anders op dan de activiteit stop te zetten en de inboedel van de klompenmakerij te verkopen. Via een internetveiling gingen de machines en de werktuigen vlot van de hand. Een deel van de inboedel van een van de laatste Vlaamse klompenmakers is deze week verhuisd naar het Waalse Binche waar men nog klompen vervaardigd voor de lokale folkloregroep, de 'Gilles de Binche'. En het Viaanse streekmuseum 't Aloam kon ook enkele waardevolle items op de kop tikken.

Het Nieuwsblad - 23 december 2011 - Jan Lion  

terug                    Suskewiet

Rustig Grimminge krijgt nieuwe horecazaak

verschenen in nieuwsblad.be, op 09 10 2011

"Frederik en Annemie gaan voor een 'eerlijke keuken' met stevige gerechten voor een betaalbare prijs. 'Dit is een zaak voor ieders budget.' Ze verwelkomen de klanten vanaf zaterdag 15 oktober in hun restaurant. Het pand ligt aan het Grimmingeplein, een beschermd dorpsgezicht."

terug

GERAARDSBERGEN - In een onderhoud met schepen Leonce Nachtergaele (Open VLD) beloofde minister Joke Schauvliege (CD&V) maatregelen om de jacht op vossen uit te breiden. De schepen dringt daar al jaren op aan. Naast de vossen ziet hij ook de uitbreiding van het Raspaillebos als een probleem. 

De minister was zondag in het natuur- en milieueducatief centrum De Helix te gast voor de opening van de Week van het Bos. Minister Schauvliege had net tevoren een onderhoud gehad met Leonce Nachtergaele, schepen van Leefmilieu. De schepen bracht in zijn woning, die vlakbij De Helix ligt, het vossendossier waar hij al jaren aan werkt ter sprake. 'Intussen heb ik 270 klachten gebundeld van kwekers die door toedoen van vossen hun dieren kwijt raakten', aldus Nachtergaele. 'De minister was behoorlijk onder de indruk van deze lawine aan klachten en heeft nu op heel korte termijn maatregelen beloofd om de jacht op vossen uit te breiden.' 

Nu is de vossenjacht wettelijk beperkt, maar er is een voorstel van de minister om de jacht te verruimen. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door het Vlaamse parlement.

'In afwachting zou de minister de stad de toelating geven om enkele jagers aan te stellen die dan permanent op vossen kunnen jagen. Daardoor zou men de vossenpopulatie in onze regio onder controle kunnen houden en moet het aantal klachten drastisch verminderen. Ik wacht nu vol ongeduld de ministeriŽle brief af die ons bevestigt dat we van start kunnen gaan met een permanente vossenjacht.'

Volgens Nachtergaele is de vos overigens niet enkel een bedreiging voor het pluimvee. 'De vos is drager van de vossenlintworm. Die is via de uitwerpselen overdraagbaar en kan een probleem vormen voor de volksgezondheid. Wie braambessen plukt, kan bijvoorbeeld besmet raken.'

Raspaillebos

Nachtergaele legde tijdens het onderhoud met de minister niet enkel het vossendossier op tafel. Hij kwam ook op voor de landbouwers die vrezen voor een uitbreiding van het Raspaillebos. Dat zou nefast zijn voor de toekomst van hun bedrijf.

'Vlakbij het bos zijn drie boeren actief. Een van hen heeft daar 15hectare weiland liggen. Als het bos wordt uitgebreid, is die man dat weiland kwijt en komt hij in de problemen.' 

Schauvliege stelde Nachtergaele gerust. 'Die bosuitbreidingen zijn wel nodig, maar ze zijn gepland op lange termijn en zullen niet massaal zijn. De minister garandeert dat men zeker rekening zal houden met de boeren.'

terug


Nieuws: Recht op korting gemeentebelasting gezinnen?De Algemene Gemeentebelasting voor Gezinnen wordt op 15 juni verstuurd naar alle gezinnen in Geraardsbergen. 
Een aantal gezinnen hebben recht op een korting op de gevraagde 50 euro. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen 
ten laste en de gezinnen die van de WIGW-regeling genieten wordt deze korting automatisch verrekend op het aanslagbiljet. 
Andere rechthebbenden op een korting moeten de korting speciaal aanvragen na het ontvangen van de belastingsbrief.


Rechthebbenden die de korting speciaal moeten aanvragen zijn:

Voor gezinnen met een kindje jonger dan 2,5 jaar volstaat het om een elektronisch formulier in te vullen en te wachten tot u een nieuw aanslagbiljet krijgt met de korting van 15 euro. Link naar elektronisch formulier met aanvraag korting kindje -2,5j

De andere rechthebbenden hebben twee maanden de tijd om de nodige attesten binnen te brengen (mag ook opgestuurd worden) bij de
dienst FinanciŽn, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen. Bij ontvangst wordt de korting verrekend en krijgt 
het gezin een nieuw aanslagbiljet.

Overzicht van alle kortingen mogelijk voor het belastingjaar 2011

Deze teruggaven kunnen niet gecumuleerd worden. Wel zal steeds het hoogste tarief worden toegekend.

Belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op een korting en waarvan de verrekening niet automatisch gemaakt
werd op het aanslagbiljet, kunnen, na het ontvangen van het aanslagbiljet, de korting aanvragen bij de dienst FinanciŽle Zaken, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen, 054 43 45 01.

terug


Geraardsbergen geeft wateroverlastsubsidie


di 08/02/2011 - 07:18 Elk gezin uit Geraardsbergen dat aanpassingswerken laat uitvoeren om de woning te beschermen
tegen wateroverlast, zal daarvoor binnenkort van de stad een financiŽle compensatie krijgen van maximaal 250 euro.
Geraardsbergen heeft een subsidiemaatregel uitgewerkt, dat vanavond op de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Bij aanpassingswerken gaat het bijvoorbeeld om waterwerende schotten, pompen of keermuurtjes rondom het huis.
Geraardsbergen neemt die maatregelen omdat er bij hevige regen vaak wateroverlast is.

Gemeenteraad 8 februari 2011 1/2
Subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen
Artikel 1: Een premie te verlenen aan;
- elke natuurlijke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters teGeraardsbergen;
- elke rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigdte Geraardsbergen;
- elke lokale vereniging met niet-commerciŽle doeleinden, die eigenaar of huurder is van een woning, appartement, gebouw, handelspand;
- scholen gelegen in een overstromingsgebied van Geraardsbergen.
die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het gebouw moet gelegen zijn in het overstromingsgebied van Geraardsbergen zoals vastgesteld door de Vlaamse overheid;
- er kan slechts ťťn maal per wooneenheid en/of school een premie worden toegekend;
- de genomen maatregelen moeten bijdragen tot de preventie van wateroverlast ten gevolge van een natuurfenomeen;
- de totale kostprijs van de aankoop- en/of installatiekosten moet minstens 150 euro bedragen;
- de premie kan slechts toegekend worden mits voorlegging van de originele aankoop- en installatiefacturen
( bestelbons of kastickets zijn ongeldig) en is slechts geldig voor aankoop- en of installatiekosten gemaakt na 13 november 2010.
Artikel 2: De premie bedraagt 50 % van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro per wooneenheid, gebouw,
handelspand en/of school.
Artikel 3: Alle maatregelen ter preventie van wateroverlast, zonder limitatief te zijn, kunnen in aanmerking komen voor subsidiŽring.
Deze maatregelen worden onderworpen aan het voorafgaandelijk technopreventief advies van de dienst Veiligheid van de stad Geraardsbergen.
Niet-limitatieve voorbeelden van eventuele maatregelen zijn de aankoop van een hydroboard, het plaatsen van een ommuring of een dompelpomp.
Artikel 4: De aanvraag moet ingediend worden op de speciaal daartoe bestemde aanvraagformulieren te bekomen bij het stadsbestuur of
op de website www.geraardsbergen.be.
De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van twee maanden na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst Veiligheid van het
stadsbestuur.
Artikel 5: De premie wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend, na volledig onderzoek van het aanvraagdossier,
aan de persoon of rechtspersoon aan wie de factuur van de aankoop is gefactureerd.
Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen doet tevens uitspraak over alle betwistingen.
Premies uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd de eventuele gerechtelijke
vervolgingen
Gemeenteraad 8 februari 2011 2/2
Artikel 6: De installatie moet altijd aanwezig blijven na datum van de uitbetaling van de premie en mag onder geen enkel beding worden verwijderd.
Indien de premietrekker deze verbintenis niet nakomt, zal onmiddellijk tot de terugvordering van de premie worden overgegaan.
Artikel 7: Het college te belasten met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 8: Afschrift van deze beslissing te sturen aan de toezichthoudende overheid.

terug

Veilig fietsen door Geraardsbergen

GERAARDSBERGEN - Wie voor de verplaatsingen tussen de deelgemeenten en het stadscentrum voor de fiets kiest, kan dat voortaan via een netwerk van fietsveilige routes.
Geraardsbergen is een lappendeken van zestien deelgemeenten, doorsneden door vierhonderd kilometer gemeentewegen en heel drukke gewestwegen. Geen ideaal fietsterrein dus. Om de tweewielers toch veilig van de dorpen naar het stadscentrum te loodsen, is er nu een kaart die een overzicht biedt van de fietsveilige routes. Die kaart staat op de ene zijde van het stadsplan dat deze week in de brievenbus van elke Geraardsbergenaar werd gedropt.

De fietskaart is een initiatief van Bram De Geeter (SP.A), schepen van Fietsbeleid. Hij zit zelf vaak op de fiets en stelt dan vast dat het niet echt veilig peddelen is tussen het drukke verkeer. Daarom zocht hij naar een fietsvriendelijker alternatief voor de gewest- en gemeentewegen.

'De kaart met veilige fietsroutes is samengesteld op basis van mijn eigen fietservaringen, met feedback van de mobiliteitsambtenaar en in overleg met burgemeester Freddy De Chou die de fietswegen in de regio op zijn duimpje kent.'

De as van het netwerk is het jaagpad langs de Dender.

'Nog steeds de meest veilige fietsroute. Vanuit de dorps- en woonkernen hebben we fietsvriendelijke wegen geselecteerd die dan meestal aansluiten op het Denderpad. We vermijden grote wegen en gaan voor banen met aparte fietspaden.'

Het heuvelachtig parcours, vooral vanuit Viane en Moerbeke richting centrum, stelde de kaartsamenstellers wel voor problemen.

'Als je echt de heuvels wil vermijden, moet je heel ver omrijden. We hebben dan ook geprobeerd om de minst lastige wegen te selecteren, om de hellingen, mits een kleine omweg, toch te omzeilen.'

Het stadsplan met fietsveilige wegen is een voorsmaakje van het project Fietsroutekaart. Daarvoor werken stad en Fietsersbond samen om voor scholieren een veilige fietsroute uit te tekenen.

'Dat wordt een kaart die we aanbieden aan ouders en leerlingen. We stellen vast dat nu te weinig scholieren met de fiets naar school komen en al te vaak met de wagen vlak aan de schoolpoort worden afgezet', zegt Walter Aelvoet van de Fietsersbond Geraardsbergen/Lierde.

'De Route is nog niet klaar, er is nog heel wat onderzoek nodig. Maar het stadsplan waarop de fietsvriendelijke wegen staan is toch al een eerste aanzet om veilig van en naar het stadscentrum te rijden', meent Aelvoet.
terug


Gemeentehuis Grimminge is beschermd monument

woensdag, 23 juni 2010 12:52 (Bron : Radio MIG)

 Het gemeentehuis van Grimminge is voortaan beschermd als monument.  

Daarmee is het gemeentehuis ťťn van de 19 die Vlaams minister van erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft erkend. Belangrijke selectiecriteria bij de bescherming waren de externe herkenbaarheid van het gemeentehuis door ligging en architecturale vormgeving, de bouw van het pand als gemeentehuis en een goede bewaring van de representatieve ruimtes als de gemeenteraadzaal en de inkomhal. 

                   
Dankzij de bescherming krijgt de stad Geraardsbergen subsidies om het gebouw te renoveren. Schepen van erfgoed Leonce Nachtergaele wil het gebouw opnieuw een functie geven. Bijvoorbeeld als lokaal voor verenigingen.