Publicaties                                                                                                                                                                                                              terug naar hoofdpagina


Retrospectieve tentoonstelling Philomène Nechelput - 10 december 2010
Hou het stil ...
Afvalverwerking en kringlooptuinieren


Zwerfafval door de tijden heen

De Engelse Ziekte

Vrijwilligerswerk doet goed

“Hou het stil”

Terug naar boven


Infoavond over geluid in de Helix door Hilde De Lausnay op 28 april 2011

Geluidsoverlast staat in de top 3 van de milieufactoren met invloed op de gezondheid.

Wat is geluid ? Geluid zijn golven die ontstaan wanneer een voorwerp trilt.

De toonhoogte van geluid wordt bepaald door het aantal trillingen per seconde.

Lawaai is geluid dat hindert of schade veroorzaakt.

30 % van de Vlamingen heeft last van geluidshinder, 10 % ondervindt veel last.

Oorzaken van geluidshinder kunnen zijn : het verkeer, buren (honden, muziek), recreatie (dancing, speelplein, pretpark).

De gevolgen van de blootstelling aan teveel geluid voor onze gezondheid kunnen zijn  gehoorschade, psychische gevolgen, slapeloosheid, problemen met bloeddruk en worden bepaald door de sterkte van het geluid en de duur van de blootstelling, de frequentie en de persoonlijke gevoeligheid.

Geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibel (dBA). Het is echter geen lineaire functie. Een stijging met “10” wil zeggen dat het geluid ook 10 maal 

luider is !

Hoe lang kan het oor een geluid verdragen ?

dBA                   veiligheidsgrens

75                                          8 u

78                                          4 u

81                                          2 u

84                                          1 u

87                                          ½ u

90                                          ¼ u

93                                          7min 30 sec

96                                          4 min

Een dBA’tje minder of meer maakt dus een groot verschil uit. De organisatoren van festivals krijgen van minister  Schauvlieghe  normen van 90 (festivals voor kinderen),  95 en 100 dBA opgelegd, maar zouden liever nog hoger gaan, zelfs tot 105 dBA.

Verstandig omgaan met je oren kan je doen door oorbescherming te dragen, de MP3 niet op maximum te zetten, het aantal luisteruren beperken, niet te dicht bij geluidsboxen gaan staan en bij gesuis of gepiep onmiddellijk bij de huisarts langsgaan.

  

Deze uiteenzetting was uitermate interessant en wij kunnen De Helix enkel maar feliciteren met dergelijke goede initiatieven. Jammer dat dergelijke lezingen zo weinig belangstelling genieten… .
Zwerfafval door de tijden heen ….                                           Terug naar boven

In de prehistorie was er bijna geen afval, want er waren ook nog niet zo veel mensen. Bovendien werd bijna alles wat mensen aten en gebruikten opnieuw gebruikt. Alles wat overbleef kwam terecht in de natuur, waar het verteerde.

 

In de tijd van de Romeinen ontstonden de eerste steden. Een goede organisatie was een kenmerk van de Romeinse samenleving. Afval kwam terecht in afvalputten en op afvalbergen. De etensresten composteerden als het ware.
Historici prijzen zich gelukkig dat dankzij deze putten en bergen voorwerpen bewaard bleven en er zoveel aan het licht is gekomen over het leven van de Romeinen.

 

In de middeleeuwen kennen we de groei van de steden en begonnen de mensen dus dichter bij elkaar te wonen. Afval werd nog niet opgehaald. Dode dieren, drek, etensresten en afvalwater werden gewoon op straat gegooid. Wekt het dan verwondering dat er ziekten uitbraken door het gebrek aan hygiëne ?

 

Pas in de 19e eeuw werden de straten properder en dat dank zij de Franse prefect  Eugène Poubelle. Hij loste dit op dankzij een briljant idee : de vuilnisbak. Het is niet verwonderlijk dat dit ding naar hem werd genoemd : une poubelle ! Afvalbakken werden in de hele stad voorzien. Andere landen volgden dit voorbeeld na en door deze bakken regelmatig te laten legen lagen de straten er heel wat netter bij.

 

Heden ten dage worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat je afval niet op de grond moet gooien. Een groot verschil met vroeger is wel dat het soort afval is veranderd. Plastic, blikjes, kauwgom, sigarettenpeuken bestonden vroeger nog niet en hebben de langste afbraaktijden, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zwerfafval dat in de natuur belandt, veroorzaakt overlast voor mensen, dieren en het milieu. Er worden steeds weer nieuwe oplossingen bedacht en maatregelen genomen om zwerfafval tegen te gaan, maar het blijft een probleem dat moeilijk te bestrijden valt.

 
 


Ook last van de Engelse ziekte?                    Terug naar boven

Ons land is door zijn ligging en zijn geschiedenis veelal in aanraking gekomen met andere talen en culturen. Dat heeft een invloed gehad op onze Nederlandse taal en dat is in de meeste gevallen een verrijking geweest.
Echter, onder andere, door de komst van de computer zijn er veel Engelstalige termen in onze taal binnengeslopen. “Computer”,  “downloaden”, “chips” en “megabyte” zijn enkele voorbeelden daarvan. Voordien was dat ook het geval met het Frans en namen we bepaalde woorden uit die taal over. Ze werden “bastaardwoorden” genoemd, maar werden wel actief gebruikt. De woorden “bureau”, “compensatie” en “arresteren” behoren tot ons standaard taalgebruik.

Terug naar de  Engelse ziekte … .
Een taal die veel gebruikt wordt gaat in bepaalde gevallen een eigen leven leiden en zal onze taal meer en meer beïnvloeden. We zijn geneigd om Engelse taalregels toe te passen op Nederlandse woorden. Het los schrijven van woorden is in het Engels juist, maar in het Nederlands niet. Voorbeelden van fouten zijn: sauna reglement (saunareglement), trein reiziger (treinreiziger) en halve finaleplaats (halvefinaleplaats). De losschrijfziekte als het ware.
Behalve los schrijven zijn er nog meer verschijnselen die vallen onder de Engelse ziekte. Denk bijvoorbeeld aan een overmatig gebruik van Engelse leenwoorden. Deze variant wordt wel het Nederengels genoemd. Deze woorden komen vooral voor in de sport:
corner (hoekschop), keeper (doelman), penalty (stafschop), het bedrijfsleven: targets (doelstellingen), outsourcen (uitbesteden), core business ( kernactiviteit) en computertermen: inloggen, updaten, password, backup, surfen, hacken.
Een uitdrukking volledig foutief uit de Engelse grammatica afgeleid is “hij is ouder dan mij”, terwijl het “…ouder dan ik” moet zijn. 

Vreemde woorden en bastaardwoorden zijn soms minder doorzichtig en dus moeilijker dan Nederlandse termen. Uit respect voor onze medemens moeten we ons telkens weer afvragen of er geen eenvoudigere woorden of omschrijvingen voorhanden zijn.
Velen ergeren zich als we te veel vreemde woorden gebruiken, vooral Engelse woorden waar een degelijk Nederlands woord voor bestaat. Ga er niet van uit dat iedereen Engels kent, ouderen hebben het nooit op school geleerd.
Een “lookalike” is een “dubbelganger”, “meet and greet” is een “ontmoeting” en “as such” mag gerust “zoals” zijn. Waarom wensen wij iemand die verjaart “happy birthday” ? Waarom “Happy new year” ?

Misschien is dit “hipper” of laat het ons toe onze talenkennis tentoon te spreiden, maar we zijn hier echter niet in Groot-Brittanië… .
In sommige gevallen worden er zelfs niet bestaande Engelse woorden in het Nederlands gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een beamer voor het projecteren van een presentatie. Zo'n apparaat wordt in het Engels een projector genoemd. Dit woord is in het Nederlands bedacht en is afgeleid van het Engelse "beam" (straal, lichtbundel).

Dit is geen pleidooi voor purismen. Er zijn ook doodgewone vreemde woorden, zoals ‘douche’, ‘website’ en ‘paraplu’, die we niet door minder gebruikelijke woorden als ‘stortbad’, ‘webstek’ en ‘regenscherm’ vervangen.

 

HC

 

Heb je hierover ook een mening of wil je hierover een gedachte kwijt, laat het dan weten via webmaster@dorpsraadgrimminge.be . We nemen dit dan op in ons volgend nummer.

Composteren en kringlooptechnieken                                Terug naar  boven

Wat te doen met afval ?

De tijd ligt al lang achter ons dat alles wat we niet meer nodig hebben gewoonweg op de vuilnisbelt terechtkomt. Gelukkig werden er door de overheid initiatieven genomen om de vervuiling van de natuur terug te dringen en om afval om te zetten in nuttige grondstof.
Maar uiteindelijk moeten we het zelf doen en laat ons daarom eens kijken welke mogelijkheden er zijn.

Afval sorteren is nuttig, maar het moet correct gebeuren. De intercommunale afvalmaatschappij ILvA  komt ons daarin al een eind tegemoet door de gratis ophaling van papier, karton en glas. ILvA organiseert ook, maar dan betalend,  de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) via de groene containers.  Via de blauwe PMD-zakken (blik, petflessen en drankkartons) en de gele zakken (restafval) en de ophaling van grof huisvuil maakt de intercommunale  de cirkel van de ophaling rond. Tip : druk petflessen en drankkarton goed samen vooraleer ze in de PMD-zak te deponeren, dan kan er meer in.

Gebruik maken van het containerpark is eveneens betalend, maar daar kan je heel wat meer kwijt : papier, karton, glas, afgedankte electrische toestellen, piepschuim, batterijen, steenpuin, hout, metalen, asbest en groenafval, om de meest courante op te sommen.
 Per jaar mag je 100 kg gratis deponeren.

Pas interessant wordt het wanneer je “afval” zelf kan verwerken tot nuttige grondstof. Dit doe je door te composteren of door andere kringlooptechnieken toe te passen.

Kringlooptuinieren

Daarnet hebben we het gehad over afvalophaling  en –verwerking door ILvA.

Pas interessant wordt het wanneer je “afval” zelf kan verwerken tot nuttige grondstof. Dit doe je door te composteren of door andere kringlooptechnieken toe te passen.

Wat kan zoal ?

Mulchmaaien  bestaat erin dat het gras wordt gemaaid en zodanig versnipperd dat het tussen de grassprietjes wordt verspreid. Een moderne grasmachine is erop voorzien dat hij kan omgebouwd worden tot mulchmaaier. Een probleem is dat het gras niet te lang mag zijn en droog moet gemaaid worden.
Snoeiafval versnipperen of hakselen en uitstrooien tussen beplanting of rijen groenten wordt ook “mulchen” genoemd. Het is nuttig in allerlei opzichten, omdat je op die manier een zekere hoeveelheid kwijt kan en omdat het nieuw bodemleven doet ontstaan. Bovendien beschermt het de grond tegen uitdrogen en slagregen.
Heb je kippen of ander pluimvee dan kan je daar tafelrestjes zoals brood, gekookte aardappelen en  groenten kwijt, echter nooit in compostvat of –bak.
Composteren is een techniek die reeds enige tijd wordt toegepast. Wat heb je nodig ? Om te composteren kan je werken met een vat, een bak of een zelfgemaakte hoop. Bij de aankoop van een vat voorziet de stad Geraardsbergen een premie, maar je kan de GFT-bak – indien je deze niet gebruikt – gratis omruilen bij ILvA.
Een bak is ook in de handel verkrijgbaar en er is eveneens een premie van de stad voorzien, maar met  4 paletten kan je zelf een prima compostbak in elkaar timmeren.
Voor het aanleggen van een hoop heb je gewoon ruimte nodig.
Wat hoort er zeker in thuis ? Snoeiafval, groenten- en fruitafval, uitwerpselen van planteneters, stro, gehakseld hout, verwelkte bloemen, gazonmaaisel, theezakjes en koffie, en onkruid dat geen zaden bevat en andere.
Wat is te mijden ? Bereid voedsel, vleesresten, kattenbakvulling, aarde, houtskool, steen, gebak, mosselschelpen, pluimen, plastiek, de inhoud van de stofzuigerzak, uitwerpselen van vleeseters. Ook hier beperken wij ons tot de voornaamste.
Het is niet nodig zogenaamde compostversnellers te gebruiken, de natuur zorgt er zelf voor.
Dat compost stinkt is een fabeltje, het geurt gewoon naar bosgrond. Zit er toch een reukje aan, dan is er iets mis met de samenstelling of is de vochtigheidsgraad te hoog.

Kringlooptechnieken zijn er dus op gericht afval te vermijden of nuttig te gebruiken.
Dit is niet alleen milieuvriendelijk, het zorgt voor extra voeding voor de bodem en het bespaart aan wie ze toepast ook een groot aantal huisvuilzakken of GFT-bakken per jaar.

Bron : eigen publicatie  © Dorpsraad


Vrijwilligerswerk doet goed                Terug naar boven

Je wereld groeit met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt je als mens en je draagt bij tot een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én beleeft er zelf plezier aan. In Vlaanderen verrichten naar schatting 750.000 mensen vrijwilligerswerk, dat is bijna een hele provincie. Al die mensen gebruiken hun talenten en halen daar een hoop voldoening uit. Kortom: vrijwilligerswerk doet goed!

8 voordelen van vrijwilligerswerk

1.               Je krijgt er een goed gevoel van

2.               Vrijwilligerswerk is plezant

3.               Je krijgt waardering, voelt voldoening en je zelfvertrouwen groeit

4.               Je krijgt de kans anderen te helpen, je betekent veel voor anderen en voor je
            omgeving

5.               Je leert nieuwe mensen kennen en hebt fijne sociale contacten

6.               Je versterkt je netwerk

7.               Je leert nieuwe dingen bij

8.               Je ontwikkelt je talenten en doet werkervaring op